Home

Op deze website staan klachten over het functioneren van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze website is een particulier initiatief en staat los van de gemeente. Met deze website willen we burgers die bij de gemeente zelf geen gehoor krijgen een plek geven waar ze hun verhaal kunnen doen. Meer hierover kunt u lezen in onze disclaimer.